Category Archives: กิจกรรม/โครงการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

📢 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล […]

ปฏิทินการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

📢 การเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึก […]

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมดี ๆ #ฟรีตลอดปี สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📢 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมดี ๆ #ฟรีตลอดปี สำหรับนักศึกษ […]