Category Archives: กิจกรรม/โครงการอบรม

แจ้งเตือน!! การเปลี่ยนนโยบาย Google Workspace for Education

⚡️⚡️⚡️แจ้งเตือน!!⚡️⚡️⚡️
การเปลี่ยนนโยบาย Google Workspace for Education

ตามประกาศการนโยบายการให้บริการของ google for education จากเดิมที่ให้บริการพื้นที่การใช้งานแบบไม่จำกัด (unlimited) ไปเป็นจำกัดพื้นที่ 100 TB ต่อสถาบันการศึกษา (Pooled Storage) โดยเฉลี่ยตามจำนวนผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งผลให้พื้นที่การใช้งานของคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา จะถูกจำกัดเหลือท่านละไม่เกิน 4 GB
ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรดำเนินการย้ายข้อมูลไปยังพื้นที่บริการอื่น ๆ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
หลังจากนั้น Google จะดำเนินการลบข้อมูลในไดรฟ์ของท่านและไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้

—-
♦#ผู้ใช้งานเตรียมรับมืออย่างไร
✅1.ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานเกิน 4 GB หรือไม่
สามารถตรวจสอบได้ที่ Google Drive ที่ท่านใช้บริการ
ตรวจสอบสถานะการใช้พื้นของตนเองที่ https://drive.google.com/settings/storage โดยให้แน่ใจว่าได้เข้าใช้ด้วยบัญชีองค์กร [email protected] (ถ้าพื้นที่ต่ำกว่า 4GB ท่านไม่ต้องดำเนินการอะไร)

✅2.ผู้ใช้งานสามารถย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive ซึ่ง OneDrive for Business (@O365.bsru.ac.th มีพื้นที่ให้บริการ 5TB
ผู้ใช้บริการสามารถย้ายไฟล์ด้วย
ย้ายไฟล์โดยใช้ Mover ที่ >> https://mover.io/index.html
วิธีการย้ายไฟล์ด้วย mover.io >> https://www.youtube.com/watch?v=fZDqzR3iZGQ
หลังจากย้ายไฟล์แล้ว ให้ทำการลยไฟล์ใน Google Drive ให้เหลือพื้นที่บริการน้อยกว่า 4 GB
นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์อื่น ๆ ที่สามารถเก็บไฟล์เอกสารได้ฟรี เช่น dropbox.comterabox.cominternxt.comicedrive.net

✅3.นอกจากการย้ายไฟล์ไปเก็บบน Cloud Storage แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive มาบันทึจัดเก็บใน Local Storage ได้

—–
นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์อื่น ๆ ที่สามารถเก็บไฟล์เอกสารได้ฟรี เช่น dropbox.comterabox.cominternxt.comicedrive.net

ดูน้อยลง

การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar และ BSRU.net


📣 สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์ เพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY รอบสุดท้าย!!!!
——————
หลักสูตรที่ 1 : การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar และ BSRU.net


📍ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
🕘 รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 12.00 น.
🕘 รอบที่ 2 เวลา 14.00 – 16.00 น.
🌐โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting
💻 Meeting  ID: 948 1766 4510
🔑 Passcode: 888999
📍 ลิงก์เข้าร่วม: https://link.bsru.ac.th/dln

โครงการ การพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลตามมาตราฐานระดับชาติ หัวข้อ “การติดตั้งและการใช้ระบบทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล”

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราภชัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโครงการ การพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลตามมาตราฐานระดับชาติ
หัวข้อ “การติดตั้งและการใช้ระบบทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล”

🔶 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)” ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดย คุณภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) และมีผู้บริหาร คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#สำนักคอมพิวเตอร์ #ccbsru #BSRU #bsru #สำนักคอมพิวเตอร์bsru