📣สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY

หลักสูตรที่ 1 “การใช้งาน OneDrive เพื่อการทำงานร่วมกัน”

📌📌ลิงค์สมัครเข้าร่วมอบรม : https://link.bsru.ac.th/h6p

📍วันที่ 15 กันยายน 2565
🕘 เวลา 9.00 – 12.00 น.
🌐 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams
💻 ลิงก์เข้าร่วมอบรม : https://link.bsru.ac.th/h72

🔑 codeเข้าห้องอบรม : 9ytgvpj

หลักสูตรที่ 2 “การใช้งาน Microsoft word สำหรับจัดเอกสารทางวิชาการ”

📌📌ลิงค์สมัครเข้าร่วมอบรม : https://link.bsru.ac.th/h71

📍วันที่ 28 กันยายน 2565
🕘 เวลา 9.00 – 12.00 น.
🌐 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams
💻 ลิงก์เข้าร่วมอบรม :: https://link.bsru.ac.th/h73

🔑 codeเข้าห้องอบรม : 9ytgvpj