วันที่ 6 กันยายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Application สำหรับผู้บริหาร มบส. เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้รองรับ SEO” ซึ่งได้รับเกียรติจาก : คุณจันทร์ธิดา ระบือธรรม ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเว็บไซต์ที่พัฒนาหรือปรับปรุงมีการนำระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ การสร้างเนื้อหาที่ดีและประโยชน์กับผู้ใช้งาน การออกแบบให้หน้าเพจต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงกัน ทั้งการเชื่อมโยงกันระหว่างเว็บไซต์ (external links) และเชื่อมโยงกันภายในเว็บไซต์ (internal links)โดยอาศัยหลัก Backlink หรื ลิงค์ที่ชี้กลับมาที่เว็บไซต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยบอก search Engine อย่างGoogle ให้รู้ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นได้รับการยอมรับรวมถึงกลยุทธ์การทำคอนเทนต์ที่ดีกับ SEO