📣 สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์ เพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY รอบสุดท้าย!!!!
——————
หลักสูตรที่ 1 : การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar และ BSRU.net


📍ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
🕘 รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 12.00 น.
🕘 รอบที่ 2 เวลา 14.00 – 16.00 น.
🌐โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting
💻 Meeting  ID: 948 1766 4510
🔑 Passcode: 888999
📍 ลิงก์เข้าร่วม: https://link.bsru.ac.th/dln