🔵สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ
🟠 ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
(คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์)
ในโอกาสที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565
หลักสูตรครุศาตร์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยพระนคร

#BSRU #สำนักคอมพิวเตอร์bsru #bsru #สำนักคอมพิวเตอร์ #ccbsru

ไม่พลาดทุกเรื่องราวอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
🔸ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://cc.bsru.ac.th/
🔸Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ccbsru
🔸Line Official : @ccbsru

🔸มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : www.bsru.ac.th