คู่มือ / แบบฟอร์ม / ดาวน์โหลด

Title
2565, Active Learning, VDO สิงหาคม 31, 2022
2565, SEO, VDO สิงหาคม 31, 2022
2565, SEO, VDO สิงหาคม 31, 2022
2565, Google Scholar, VDO สิงหาคม 31, 2022
2564, PDPA, VDO สิงหาคม 31, 2022
2565, bsru.net, Google Scholar, VDO สิงหาคม 31, 2022
2565, PDPA, VDO สิงหาคม 31, 2022
คู่มือ มิถุนายน 10, 2022
คู่มือ เมษายน 28, 2022
คู่มือ เมษายน 17, 2022
คู่มือ เมษายน 17, 2022
แบบประเมิน ปมบส. กุมภาพันธ์ 7, 2023
  คู่มือการใช้งานโปรแกรม

  เอกสารจัดทำคู่มือ และคลิปบรรยายการสร้างข้อสอบและตรวจข้อสอบออนไลน์

  1. วีดีโอบรรยายการใช้งาน Google Forms : การสร้างข้อสอบและตรวจข้อสอบออนไลน์  สำหรับอาจารย์ [ดูวีดีโอ] / [ดาวน์โหลด PDF]
  2. วีดีโอบรรยายการใช้งาน http://elearning.bsru.ac.th : การสร้างข้อสอบและตรวจข้อสอบออนไลน์ [ดูวีดีโอ] / [ดาวน์โหลด PDF]

  บริการวิชาการ
  • แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (moodle) [ดาวน์โหลด]
  • แบบฟอร์มขอรับบริการประมวลผลวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS ของสำนักคอมพิวเตอร์ [ดาวน์โหลด]