คู่มือ / แบบฟอร์ม / ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยาย
  • 2564-01-26 : การคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  📥 Download

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

เอกสารจัดทำคู่มือ และคลิปบรรยายการสร้างข้อสอบและตรวจข้อสอบออนไลน์

  1. วีดีโอบรรยายการใช้งาน Google Forms : การสร้างข้อสอบและตรวจข้อสอบออนไลน์  สำหรับอาจารย์ [ดูวีดีโอ] / [ดาวน์โหลด PDF]
  2. วีดีโอบรรยายการใช้งาน http://elearning.bsru.ac.th : การสร้างข้อสอบและตรวจข้อสอบออนไลน์ [ดูวีดีโอ] / [ดาวน์โหลด PDF]

บริการวิชาการ
  • แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (moodle) [ดาวน์โหลด]
  • แบบฟอร์มขอรับบริการประมวลผลวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS ของสำนักคอมพิวเตอร์ [ดาวน์โหลด]