สำนักคอมพิวเตอร์
แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย ห้อง DATA CENTER
– – – – –
🗓 วันที่ : 30 ธันวาคม 2564
⏰ เวลา : 15.30 น. เป็นต้นไป
– – – – –
ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ ERP/MIS ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
#ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
หากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องใช้ระบบของมหาวิทยาลัย โปรดแจ้งก่อนเวลา 11.00 น.