#ช่วง Work From Home ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ช่องทางใดได้บ้าง?

#ช่องทางที่1
หน้าเคาน์เตอร์บริการ อาคาร 10 ชั้น 8
จันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ

#ช่องทางที่2
โทรภายใน 04 – 473 7000 ต่อ 1722 – 1723

#ช่องทางที่3
Line Official : @ccbsru

ระบบการทำงาน WFH สำหรับบุคลากรภายใน
คู่มือระบบ VPN : link.bsru.ac.th/vpn2021