📣 สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
📃 การใช้ระบบจองห้องประชุม(Booking) และระบบเว็บฝึกอบรม (Training)และระบบ VPN
📅 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
🕘เวลา 9.00 – 12.00 น.


Meeting ID: 950 6184 8885
Passcode: 88999
https://link.bsru.ac.th/3qo