มาจ้า ๆ กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับ #คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

หลักสูตร การใช้งาน OneDrive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน” (3ชั่วโมง) รอบที่ 1 วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. รอบที่ 2 วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. #มาร่วมเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพกันนะคะ #กิจกรรม2 รอบ หัวการนำเสนอเดียวกัน ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกรอบที่สนใจได้ตามความต้องการ

หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบที่ 1 เวลา เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น หัวข้อ การใช้งาน Microsoft Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (พื้นฐาน) รอบที่ 2 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หัวข้อ การใช้งาน Microsoft Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ขั้นสูง)

และหลักสูตร การสร้างรายงานสรุปข้อมูลแบบ Visualization ด้วย Google Data Studio วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

✔️สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่http://training.bsru.ac.th/ ตั้งแต่วันนี้ – ก่อนกำหนดการอบรม 1 วัน —- อบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOMรหัสห้องประชุมจะดำเนินการแจ้งไปยังอีเมล์ของท่านที่ได้บันทึกในระบบสมัครอบรมที่เว็บไซต์ Training

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ccbsru/photos/pcb.2703106103314192/2703102396647896/?cft[0]=AZUZ8Nvn6j4NIHjgGtXimBzlQJ1yPfdloA2CofLCpeK3oWoxLZ8alvgvlkfmZeF6RBbberk_2-ndoqwRkb5fJtTl_6z3VgXjQaPv–4S-fsecFrzoAwgoOJMvABn-NmAPlghgCJN8QAnxY48qpJdq0Zv&tn=*bH-R