สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง “แนวทางย้ายไฟล์ข้อมูลจากพื้นที่การให้บริการของ Google Drive มาเป็นพื้นที่ให้บริการของ OneDrive”
——
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 – 13.00 น.
วิทยากรจาก บริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย
ผ่านแอปพลิคชัน Microsoft Teams
——
สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ที่ : link.bsru.ac.th/2qt