สำนักคอมพิวเตอร์ เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
เข้าร่วมรับฟัง “แนวทางย้ายไฟล์ข้อมูลจากพื้นที่การให้บริการของ Google Drive มาเป็นพื้นที่ให้บริการของ OneDrive”
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-13.00 น. โดยมีวิทยากรผู้บรรยายจาก บริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย
ผ่านแอปพลิคชัน Microsoft Teams
สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ที่ลิงค์
link.bsru.ac.th/2qt