📢 สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์
📍 หัวข้อ “การคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

📅วันที่อบรม 25 มกราคม 2564
🕘เวลาอบรม 9.00 – 12.00 น.
อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft 📱Teams

🖍️สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 มกราคม 2564
ที่เว็บไซต์ http://training.bsru.ac.th
⭐สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02 473 7000 ต่อ 1722-1723