📢 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
📍ตามที่ นักศึกษาได้สมัครเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมในแต่ละหลักสูตร โดยคลิกตรวจสอบรายชื่อ ที่ลิงค์ด้านล่าง

👉 https://dldc.bsru.ac.th/?p=851

…………………….
✌️ หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เต็มทุกหลักสูตรแล้ว สำนักคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณนักศึกษาที่ให้ความสนใจในการพัฒนาทักษะดิจิทัล แล้วพบกันใหม่ในรอบเดือนถัดไป..
…………………….