📢 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมดี ๆ #ฟรีตลอดปี สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

🚩 สำนักคอมพิวเตอร์เปิดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

🎈 โดยมีหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร ๆ ละ 2 ชั่วโมง

🔸 หลักสูตรที่ 1 การใช้งาน Microsoft Word

🔸 หลักสูตรที่ 2 การใช้งาน Microsoft Excel

🔸 หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน Microsoft Power Point

🔸 หลักสูตรที่ 4 การใช้งาน Microsoft Office365

👍 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย >> http://dldc.bsru.ac.th/?p=770
………
✌️ การเข้าร่วมอบรม มี 2 ทางเลือก คือ
👉 สาขาวิชาส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม โดยสาขาวิชาสามารถติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ในการจัดฝึกอบรมแก่นักศึกษา ในวันและเวลาราชการ
👉 นักศึกษาสมัครเข้าร่วมอบรม ตามปฏิทินการอบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์จัดขึ้น
…….
👍 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย >> http://dldc.bsru.ac.th/?p=770
……
🔸 นักศึกษาสามารถเข้าฝึกอบรมในหัวต่าง ๆ ได้ตามความสนใจ

🔸 นักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอบรม จะไดรับ Serial Key 1 กิจกรรม / การอบรม 1 ครั้ง
…..
📍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ m.me/ccbsru
📍 Line id : @ccbsru