📢สำนักคอมพิวเตอร์ เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นำคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) มาเชื่อมต่อเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย Staff Wi-Fi

🚩โดยเปิดให้บริการติดตั้ง
🗓️ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563
🕘เวลา 9.30-15.30 น.
📍ณ ห้อง Edu Roam อาคาร 10 ชั้น 1
🔸หมายเหตุ ปิดบริการช่วงพักเที่ยง

🔸นอกเหนือช่วงเวลาที่กำหนดท่านสามารถนำอุปกรณ์มาติดตั้งได้ที่ สำนักงานคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 8