เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น ณ ห้องอบรม 1064 อาคาร10ชั้น 6 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยากรบรรยาย : นายเดชอาคม คดเกี้ยว