สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง “การบริหารข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย Google Data Studio สำหรับภาคการศึกษา”—-วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง “การบริหารข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย Google Data Studio สำหรับภาคการศึกษา” โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมเป็นวิทยากร ร่วมกับ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีบุคลากรแต่ละหน่วยงานเข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 อาคาร 10 สำนักคอมพิวเตอร์—-#BSRURecentNews สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง “การบริหารข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย Google Data Studio สำหรับภาคการศึกษา” #BSRUNews