สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวน
คณะกรรมการจัดทำรายวิชาตามแนวทาง MOOC
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการอบรม
“เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอแบบอินโฟกราฟิกด้วย Microsoft PowerPoint”

 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
 เวลา 13.00 – 16.00 น.

อบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่
http://training.bsru.ac.th/

 ตั้งแต่วันนี้ – 2 กรกฎาคม 2563
—–
 สำหรับการอบรมผ่าน Smart Phone / Tablet
1. ถ้ายังไม่มีแอปพลิเคชัน Teams ให้ทำการดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อย
2.คลิกลิงค์ https://bit.ly/2Yx3hfH เพื่อเข้าร่วมอบรม3.กรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบด้วย Account O365 ของมหาวิทยาลัย ให้เข้าอบรมในฐานะผู้เยี่ยมชม
โดยใส่ชื่อ สกุลจริงในการเข้าร่วมอบรม
—–
 สำหรับการอบรมผ่านคอมพิวเตอร์
1.คัดลอกลิงค์ https://bit.ly/2Yx3hfH วางบนเว็บบราวเซอร์ (IE/Chome)
2.คลิก Open Microsoft Teams
3.คลิก Join on web instead
4.คลิกปุ่ม Join now
5.กรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบด้วย Account O365 ของมหาวิทยาลัย ให้เข้าอบรมในฐานะผู้เยี่ยมชม
โดยใส่ชื่อ สกุลจริงในการเข้าร่วมอบรม

สำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมอบรมกับทางสำนักคอมพิวเตอร์ในโครงการก่อนหน้านี้
สามารถเข้าใช้งาน Microsoft Teams : Online Tranining BSRU โดยคลิกเข้าห้องอบรมตามหัวข้อการอบรมนี้

หากผู้เข้าอบรมต้องการปฏิบัติพร้อมวิทยากรบรรยาย ขอให้เตรียมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับฝึกปฏิบัติ