เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ำขอพร โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยกิจกรรมร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้อง Edu Roam อาคาร 10 ชั้น 1