เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านสมเด็จประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีเปิดงานสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจำปี 2567 และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ไทย และเนื่องในวันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2523 ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)