นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบในรอบเก็บตกสุดท้าย ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ทำการกรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้ารับการทดสอบภายในวันที่ 30 มกราคม 2567 ได้ที่ 👉 ที่ลิงค์ >>> https://link.bsru.ac.th/tq4