เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยช่วงเช้าตักบาตรเข้าสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ฯ ช่วงบ่ายร่วมกิจกรรมงานกีฬาสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีบุคลากร ขบวนพาเหรดจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ และช่วงเย็นร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2567 ในกิจกรรมบ้านสมเด็จฮาเฮ คอสเพลย์ เฮอา ซึ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานทำกิจกรรมร่วมกันแสดงบนเวที ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระบรมมหาศรีสุริยวงศ์