เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ร่วมแสดงความยินดีบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับเลือกได้รางวัล “บุคลากรดีเด่น” ทั้ง 2 ท่าน ประกอบด้วย นายประทีป ขันธวุธ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา