เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมอบรมระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ RJ38 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากความร่วมมือของ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล และนายนิธิวัชร์ เศรษฐวริศธาดา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบ E-Marketplace ซึ่งระบบนี้ประกอบด้วยระบบจัดการผู้ใช้งาน, ผู้ขาย, ผู้ดูแลระบบ, การจัดหมวดหมู่สินค้า ที่จะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ และเป็นช่องทางสำหรับจำหน่ายสินค้าชุมชนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ