เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรด พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำไปทอดถวายที่วัดบางไส้ไก่ ถนนอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและประชาชนจากชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 38,476 บาท ทั้งนี้ในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดบางไส้ไก่ ประจำปี 2566 มียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 1,361,999.99 บาท ทางวัดจะนำไปเป็นปัจจัยสมทบทุน สร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่ของ วัดบางไส้ไก่ให้แล้วเสร็จขออนุโมทนาสาธุบุญกุศลครั้งใหญ่ที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้จงโปรดหนุนนำให้ท่านและครอบครัวอันเป็นที่รักมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้น ตลอดไปด้วยเทอญ