ประชาสัมพันธ์ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รหัส 63) ตรวจสอบห้องสอบวัดทักษะสมรรถนะและดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3) ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566

สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ประชาสัมพันธ์ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รหัส 63) ตรวจสอบห้องสอบวัดทักษะสมรรถนะและดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3) – ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 #กลุ่มผู้อบรมเข้าร่วมกิจกรรม 1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาคปกติ รหัส 63 ทุกคณะ (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เข้ารับการทดสอบ และผู้ที่สอบไม่ผ่านในรอบที่ 2) 2. นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง (รหัส 65) – นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบในรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2566 ให้ทำการกรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้ารับการทดสอบภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ได้ที่ – ที่ลิงค์ https://link.bsru.ac.th/sbf *หมายเหตุ* – ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบได้ที่เว็บไซต์ dldc.bsru.ac.th – ตรวจสอบห้องสอบรอบที่ 3 ได้ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่เว็บไซต์ dldc.bsru.ac.th หรือ Facebook สำนักคอมพิวเตอร์