ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ** ที่ลิงค์ https://link.bsru.ac.th/s98 ** ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2566 ** ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถลุ้นรับของที่ระลึก ** ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านเป็นสว่นหนึ่งของการพัฒนาดิจิทัลของมหาวิทยาลัย