สำนักคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สาขาวิชา ✳️ คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาของ มบส. ชั้นปีที่ 1 -3 2. มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ (สามารถใช้งานโปรแกรม WordPress ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 4. สามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ ได้ 5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ————————— 👉 ลักษณะงาน 1.ปรับปรุงเว็บไซต์สาขาวิชาให้มีความเป็นปัจจุบัน (มีสอนงานให้) 2.โพสต์ข่าวสารของสาขาวิชา 📆 ช่วงเวลาปฏิบัติงาน พฤศจิกายน 2566 – พฤษภาคม 2567 ————————— 👉 รับจำนวน 10 คน สนใจสมัครได้ที่ https://link.bsru.ac.th/s92 ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤศจิกายน 2566