เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ถวายดอกไม้จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตแด่พระสงฆ์ พร้อมกับทำกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อหลวงโดยนักศึกษาและชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรษรัตนโรดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา