เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งานระบบ ERP มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(การตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ, การยืมเงิน, การจัดซื้อจัดจ้าง) โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานการอบรม และมีบริษัท นากา อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด พร้อมทั้งบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่กับการตรวจสอบงบประมาณ, การยืมเงิน, การจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมรับฟังขั้นตอนการดำเนินงาน/การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยให้การดำเนินงาน/ขั้นตอน/รูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting