เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ร่วมประชุมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก (เว็บไซต์สาขา) ของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน/กระบวนการ/ขั้นตอน/รูปแบบ แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์สาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลาย ๆ ช่อทาง เช่น YouTube, Tiktok, Facebook Fanpage ซึ่งสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ หรือถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องการ เช่น แจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรือเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจ หรือกำลังมองหาในสิ่งนั้น สามารถใช้ Facebook Fanpage ได้ทั้งในเชิงธุรกิจ การบริการ การศึกษา ให้ความรู้ บันเทิง ฯลฯ ณ สำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 8 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา