เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกการใช้งาน Microsoft Word เพื่อจัดการเอกสารอย่างมืออาชีพ โดยมีคุณภัทร์วดี มาศภูมิ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรียนรู้การจัดรูปแบบเอกสาร การบันทึกและแชร์เอกสาร การแทรกและจัดรูปแบบข้อความย่อหน้า และส่วนการจัดการตารางและรายการ การสร้างและจัดการการอ้างอิง การแทรกและจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิก ซึ่งสามารถสร้างสรรค์งานเอกสารด้วยโปรแกรม Word ได้ในระดับมืออาชีพ ซึ่งจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและเครื่องมือบนโปรแกรม Word ที่อาจจะไม่เคยทราบมาก่อน ทำให้สามารถสร้างเอกสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นสวยงามมากยิ่งขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092