เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน OneDrive และ Microsoft Sharepoint เพื่อการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ โดยมีคุณภัทร์วดี มาศภูมิ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ OneDrive ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่สามารถจัดเก็บไฟล์ส่วนบุคคลหรือไฟล์ส่วนบุคคลได้ OneDrive ผสานรวมกับแอปต่าง ๆ เช่น Word, Excel และ PowerPoint ซึ่งทําให้สามารถจัดเก็บและเข้าถึงเอกสารที่สําคัญได้อย่างปลอดภัย และในส่วน SharePoint เป็นเครื่องมือการทํางานร่วมกันที่ใช้เพื่อจัดการและแชร์ไฟล์และข้อมูลทั่วทั้งองค์กร SharePoint สามารถอนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092