เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการเขียนคอนเทรนด์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลัก SEO โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก : คุณจันทร์ธิดา ระบือธรรม ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดและการหา Backlink รวมถึงกลยุทธ์ในการทำคอนเทรนต์ที่ดีกับ SEO การผลิตคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ เทคนิคการเขียนบทความ SEO ให้อยู่บน Google ไปอีกนาน ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ Keyword คุณภาพ/เนื้อหาของบทความในรูปแบบต่าง ๆตลอดจนการเขียนคอนเทรนด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการรักษาอันดับและสร้าง Authority ได้รับการยอมรับจาก Google ให้เป็นเว็บไซต์คุณภาพและน่าเชื่อถือตลอดไป ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting