🚩สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 📣ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรสายสนับนุนเข้าร่วมอบรม ————— ✅หลักสูตร การเผยแพร่ผลงานและคอนเทนต์ผ่าน Google Scholar และ Medium Weblog ————— 🔸วันอบรม 15 กุมภาพันธ์ 2566 รอบที่ 1 เวลา 10.00 -12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 -16.00 น. ————— 🔸หัวข้ออบรม การปรับปรุงข้อมูลใน Web Portfolio (bsru.net) การเผยแพร่ผลงานผ่าน Google Scholar การเผยแพร่คอนเทนต์ผ่าน Medium Weblog ————— 👉สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://training.bsru.ac.th/ ตั้งแต่วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2566