เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุม : คณะกรรมการเครือข่ายนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรนักเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมหารือ/ชี้แจงการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับสารสนเทศต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 10 และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting