เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)ประจำปี 2566 โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมพิธีบวงสรวงเครื่องสังเวยศาลเทพบริเวณหน้าโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา