เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2566 (ส้มตำ… รำซิ่ง) โดยมี ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมส้มตำ… รำซิ่ง ดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาการประกอบและบริการอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา