📢สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ มบส. เข้าร่วมอบรมโครงการ 📍 หลักสูตร : การเรียนรู้และใช้งานสื่อการเรียนการสอนแบบ AR-VR บนแพลตฟอร์ม EON-XR (หลักสูตร 3 ชั่วโมง) วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 โดย มีสองรอบ ⌛️รุ่นที่ 1 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ⌛️รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting ID : 989 7083 6407 Passcode : 111222 📍 ลงทะเบียนอบรมได้ที่เว็บไซต์ https://training.bsru.ac.th/