เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ ห้อง EDUROAM ชั้น 1 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา