เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ดำเนินการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณภาพและเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่งสามารถควบคุมข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ได้จากชั้น 5 ให้ไปแสดงผลที่จอทีวีหน้าลิฟท์ชั้น 1 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (อาคาร 10)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา