เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ และ ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมหารือวิธีการป้องกันระบบการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์จากการถูกโจมตีจากภายนอก ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ อาคาร 10 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา