เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ให้กับผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ คุณสุพิศ รุกขชาติ และคุณวิชชา สุขรัตน์ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ อาคาร 10 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา