ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 แจ้งสิทธิ์สำหรับการใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา รหัส 65xxxxxxxx ——- 🔸การใช้งานระบบ Free Internet ภายในมหาวิทยาลัย ระบบ Wi-Fi 🔸การใช้งานระบบ Office 365 ศึกษาวิธีการใช้งาน Office 365: https://www.youtube.com/channel/UCwtOP5XYbPv8g-bVjmtoIzw ศึกษาวิธีการใช้งาน MS Teams : https://www.youtube.com/watch?v=rhM1KSOpgh0 🔸การใช้งานระบบ BSRU Mail ศึกษาวิธีการใช้งาน BSRU Mail : https://www.youtube.com/watch?v=xqclg1Gfxd8 — พบปัญหาการใช้งาน สามารถสอบถามได้ที่ Line Official : @ccbsru