วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Mobile applications ด้วย Google Appsheet” โดยมีคุณรณกร เรี่ยวแรง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ได้บรรยายการสร้างฐานข้อมูลจาก Google Sheets, Excel Online หรือในกรณีที่ต้องมีการเก็บข้อมูลจำนวนมากใน Application ในแพ็คเกจที่สูงขึ้นก็สามารถเชื่อมต่อกับ Database on Cloud และDatabase On-prem หลังจากสร้างฐานข้อมูลแล้วก็สามารถนำข้อมูลไปเชื่อมต่อกับ AppSheet หลังจากนั้นจะใช้ความสามารถของ AI/ML ของ Google วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เป็น Application เบื้องต้นได้เลยซึ่งทำให้การสร้าง Application บน AppSheet สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งได้ตรงความต้องการของผู้ใช้ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเขียนโปรแกรม หรือเสียค่าใช้จ่ายสูงให้กับ Software สำเร็จรูป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 อาคาร 10 ชั้น 9