เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารของ สำนักคอมพิวเตอร์ นำด้วย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และรองคณบดีจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ อาคาร 10 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา