วันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ E-office เรื่อง “นำเสนอระบบบริหารงบประมาณ และการเงิน การบัญชีระบบ 3 มิติ” โดยมี ตัวแทนบริษัทนากาอินโนเวชั่น เทคโนโลยีจำกัด ได้นำเสนอระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายเทคนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการในสำนักงานหรือองค์กร โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการเอกสารเข้า-ออก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บเอกสาร แก้ไขเอกสารงานเอกสารทางด้านบัญชีและการใช้ประโยชน์อื่น ๆ โดยอำนวยความสะดวกในเรื่องการลดขั้นตอนลดระยะเวลาลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร มีการจัดเก็บเอกสารในลักษณะไฟล์ดีจิทัลอย่างเป็นระบบ มีความสะดวกรวดเร็วและสามารถข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้ง่าย แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะไม่อยู่ในสำนักงานก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting