อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, หน้าจอ และ ข้อความ

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรม วิธีการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในสถานที่ทำงานและการจัดการขยะ : ลด แยก ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ เราจะได้เรียนรู้การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า กระบวนการและวิธีประหยัดพลังงานหรือใช้ไฟฟ้าให้น้อยลง ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 ท่าน จากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มาลี ลิขิตชัยกุล และ ผศ.ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในสถานที่ทำงาน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, หน้าจอ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

———————————————

#Waste #ReUse #Reduce #BSRU #Computercenter

———————————————

ติดต่อเรา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723

เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8